Wat is een merk?

Wat is een merk? Er zijn weinig begrippen waarover zo veel misverstanden bestaan als over het begrip ‘merk’. Is het het logo? Het product of de dienst? Een middel voor identificatie, zowel van een organisatie of product, als van de klant of afnemer daarvan? Een in hoofdzaak commercieel gedreven element in communicatie? We doen een… Continue reading Wat is een merk?

Strategie is een competentie.

Onzekerheid is de bestaansreden van strategie. Als er geen onzekerheid is, heb je geen strategie nodig, maar een plan. In het vakgebied strategie bestaan daarom vele manieren om met onzekerheid om te gaan: met scenario’s, via lerende opvattingen, door het betrekken van de eigen organisatie, door allerlei manieren om de omgeving te analyseren. Maar dan nog: het gaat uiteindelijk om het kunnen maken van de juiste keuzes, om het kunnen anticiperen en reageren op dat wat gebeurt.

Zelfregie van regionalisering in de zorg.

Mijn zoon vroeg mij laatst waarom alle schoenenwinkels van de stad bij elkaar in de zelfde straat waren gaan zitten. Want, ‘het zijn toch concurrenten van elkaar’? Ja, dat klopt. En toch hebben die schoenenwinkels gelijk. Want als ik nieuwe schoenen nodig heb, fiets ik naar die straat. Daar is immers al het aanbod bij elkaar – en dus ook vast het paar schoenen dat mij bevalt.

Samenwerken in de regio? Wélke regio?

We kunnen proberen de actuele zorgproblematiek aan te pakken op regionaal niveau door te kijken naar mogelijke oplossingen. Maar het loont om ons eerst eens bewust te worden van het feitelijke probleem. Een kort verhaal over meer aandacht voor de vraag, archeologisch onderzoek en de rol van identiteit in regionale samenwerking.

Strategic Design Thinking 2: Andere inzichten.

Hoe meer we onze onzekerheden doorgronden, hoe sterker onze strategie. Daarbij helpt het, om de juiste vraag te stellen die de aanleiding is voor onze strategie. En daarvoor kan design thinking een belangrijke rol spelen, omdat we verschillende niveaus van denken en doen met elkaar kunnen verbinden.

Strategic Design Thinking 1: andere invalshoeken.

Strategic Design Thinking 1: andere invalshoeken   Strategie kan op vele wijzen worden gevormd. Afhankelijk van het vraagstuk, de context, de aard van de organisatie, de cultuur, het mandaat en het moment, wordt gekozen voor een benaderingswijze die passend is en waarvan resultaat te verwachten is. Vanuit onze expertise in design thinking zien wij daarbij… Continue reading Strategic Design Thinking 1: andere invalshoeken.

Context is King.

Altijd weer pogen wij grip te krijgen op de toekomst. Om steeds weer te constateren dat dat niet lukt. De vraag is, of dat erg is. Want onzekerheid is misschien wel onze beste kans op het ontwikkelen van een vernieuwende strategie.

Uw toekomst is reeds begonnen.

Wie over zijn strategie gaat nadenken, zal al snel twee neigingen vertonen: opnieuw te beginnen en alomvattend te willen zijn. We vinden onszelf immers met graagte opnieuw uit. Maar de vraag is, of dat effectief is. En vooral: of het tot de juiste strategie leidt. Hoe hangen transitie en continuïteit eigenlijk met elkaar samen?

Uw ziekenhuis positioneren in vijf stappen

Zowel in de omgeving, als tegenover uw eigen organisatie moet het beeld van uw ziekenhuis helder en krachtig zijn. Klinkt als een stevige opgave. En dat is het natuurlijk ook. Een mooie klus om als bestuurder je tanden in te zetten. Maar waar te beginnen?