Context is King.

Context is King

Altijd weer pogen wij grip te krijgen op de toekomst. Om steeds weer te constateren dat dat niet lukt. De vraag is, of dat erg is. Want onzekerheid is misschien wel onze beste kans op het ontwikkelen van een vernieuwende strategie.

 

Turbulentie is van alle tijden. Dat wij denken dat onze tijd nu specifiek turbulent is, heeft te maken met het feit dat wij er middenin staan. Het is lastig, om door de gebeurtenissen van het nu heen te kijken en de langere lijnen in de tijd te onderscheiden. Het heden overkomt ons, en pas achteraf ontdekken we er het patroon van.

 

Maar ook als we die patronen uiteindelijk hebben gevonden, zien we daar vaak weinig logica in. De geschiedenis is geen rechte lijn. Er is invloed van buitenaf, van binnenuit, van ons eigen handelen, van zaken die we wel of niet kunnen beheersen; en zelfs wat we wel denken te beheersen, datgene waarover we doelbewust besluiten nemen, leidt in onze ogen nogal eens tot onverwachte uitkomsten. Want als het verleden geen rechte lijn is, waarom zou de toekomst dat dan wel zijn?

 

Alle modellen voor de ontwikkeling van visie en strategie streven ernaar, onzekerheden te reduceren. We bedenken de toekomst zelf, we werken vanuit scenario’s, we consulteren zo breed mogelijk, we doen feasability studies, ontwikkelen prototypes en bètaversies, bestuderen cases… alles om ons grip te geven op de toekomst. Maar het neemt onze bijziendheid niet weg: het is lastig, om uit de randvoorwaarden van het heden te breken en overstijgend naar de toekomst te kijken. Onze behoefte aan zekerheid beperkt onze blik en verleidt ons tot het ontdekken en hanteren van patronen zonder enige voorspellende waarde. Die ons bovendien verhinderen om werkelijk vernieuwend te zijn.

 

Visie en strategie ontwikkelen bestaat voor een deel uit het accepteren van onzekerheid. Uit het begrijpen dat het startpunt van ontwikkeling niet vaststaat, dat het einddoel net zo hard beweegt als de wereld om ons heen, dat de koers die wij kiezen dus misschien wel tot een ander einddoel leidt dan wij op zeker moment voorzagen. Als de wereld waarbinnen wij handelen beweeglijk is, dan dienen wij alert te reageren op die beweging. Fluïditeit dient mede uitgangspunt te zijn, niet iets dat zo ver mogelijk gereduceerd dient te worden, maar juist onze beste kans op een adequate, wellicht vernieuwende visie en strategie.

 

Dat vraagt om een permanente alertheid op onze context. Om een beweeglijke opstelling, om doorlopende mobiliteit, om ‘in’ de wereld en de omstandigheden zijn, om de wil, steeds los te laten en opnieuw en écht te kijken. Want Context is King, en onze Content is niet meer dan het antwoord.

 

Deze blog verscheen eerder op www.tg.nl.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *