Wat wij vinden.

Ruimte voor gemeenschappelijkheid.

In een welvarende maatschappij als de onze groeit de ruimte voor gemeenschappelijkheid: steeds meer leden van de gemeenschap zijn in staat een bijdrage te leveren in de publieke ruimte. Eerder dan een vooropgezet plan, is dat een organisch proces: van een feitelijk ontwerp is alleen via voortschrijdend inzicht sprake. Wat wij willen, weten wij vooraf vaak niet; wel, dat de bestaande situatie niet ideaal is. Gaandeweg wordt deze verbeterd, met kleinere en grotere, maar wel altijd bewuste ingrepen op economisch, ruimtelijk en sociaal niveau.

 

De partijen in de publieke ruimte vormen een driehoek. De burger participeert in het maatschappelijk domein, de markt levert de dynamiek voor de ontwikkeling, de overheid treedt op als organisator van het domein als zodanig. De maatschappij werkt omdat ieder zijn bijdrage daaraan levert, dat is hier de gedachte. In de maatschappelijke driehoek dragen markt, overheid en burger ieder hun eigen uitgangspunt aan.

De markt kent als uitgangspunt de klantbeleving: succesvolle bedrijven gaan uit van wat de klant ervaart en richten daar hun dienstverlening op in met een passend service design. De burger kent co-creatie als startpunt: bewuste burgers geven ruimte aan elkaars ideeën en ontwerpen zo gezamenlijk de leefomgeving in een voor ieder voordelig social design. De overheid treedt normatief op en zorgt dat de samenleving kan functioneren: een faciliterende overheid brengt partijen onder voorwaarden en eisen bij elkaar en stuurt zo aan het cultural design van de publieke ruimte.

Doordat de uitgangspunten en ontwerpen op elkaar inwerken, kan er een bewuster proces op gang komen, dat sturing geeft aan een gewenste ontwikkeling van de maatschappij als geheel. Dat ontwerp overstijgt de normen van de overheid, de dienstverlening van het bedrijfsleven en de directe leefomgeving van de burger, en noemen wij ‘social engineering’.

 

 

Dit organische proces kent geen vaste posities. Geen vaste methodieken en doelstellingen. En een steeds wisselende inhoud. Daar nu, kan Metacy een rol spelen. In het grip krijgen op maatschappelijke ontwikkelingen, die vaak een ‘wicked’ karakter hebben: ze kennen geen eigenaar, zijn complex en dynamisch, overstijgen domeinen.

Metacy biedt partijen in de publieke ruimte ingangen op maatschappelijke ontwikkeling. Door hun identiteit te expliciteren en hen te positioneren in het publieke discours. Door hun leiderschap op maatschappelijke thema’s en issues te laten zien en ze daarmee relevant te maken. Door instrumenten te bieden waarmee het gesprek daadwerkelijk kan worden gevoerd en echte participatie ontstaat.

 

 

 

Meer weten?

Neem contact op met Stijn van Diemen.

info@metacy.nl

+31 642 088 782