Wat wij bereikten.

Artevelde is een hogeschool met veel kwaliteit en eigen, vernieuwende opvattingen, gevestigd op diverse locaties in Gent. Het beeld van de hogeschool is niet goed in lijn met de werkelijkheid. Door een scherpe definitie van het gebodene te koppelen aan een sterk merk, wordt het eenvoudiger het verhaal te vertellen en de brede doelgroepen (studenten, stakeholders, partners en het eigen personeel) beter te betrekken bij de organisatie.
Onze bijdrage: positionering, branding, strategische marketing.

 

Domus Magnus biedt ouderenzorg in het hogere segment op bijzondere, uiteenlopende locaties. Juist door het succes daarvan dreigt het maatwerk het te winnen van efficiency en een herkenbare profilering. Door te werken vanuit eenduidige en eenvoudige principes ontstaat er vrijheid binnen consistentie.

Onze bijdrage: positionering, strategie.

 

 

Opdracht uitgevoerd onder auspiciën van TwynstraGudde. 

 

De brancheorganisatie van de fysiotherapeuten verliest de binding met de leden. Een krachtige stellingname en vertegenwoordiging, gepaard met een herijking van de dienstverlening maakt de organisatie opnieuw relevant.

Onze bijdrage: positionering, strategie, dienstenmodel.

 

 

Opdracht deels uitgevoerd onder auspiciën van TwynstraGudde. 

 

De kunstenaars van Nederland verenigen zich in een vakbond. Voor een doelgroep met een dergelijk specifiek karakter: uiterst divers, maar toch met gemeenschappelijke belangen; zelfstandig, maar met toch behoefte aan ondersteuning, moet een duidelijk profiel worden neergezet: diversiteit in samenhang, een dienstverlening die altijd op maat is.

Onze bijdrage: positionering, strategie, merkenbeleid, dienstenmodel.

 

 Opdracht deels uitgevoerd onder auspiciën van TwynstraGudde.

 

Leiden is in 2022 European City of Science en organiseert het EuroScience Open Forum 2022. Gemeente, Universiteit en LUMC zien de kansen die deze titel biedt om Leiden blijvend te profileren als kennishub, maar ook om hechtere realties te bouwen tussen de instituten en de inwoners en ondernemers van Leiden. Dast vraagt om een programmatische benadering in de aanloop naar 2022 die zo veel mogelijk stakeholders weet te betrekken.

Onze bijdrage: positionering, strategie, programma-ontwikkeling.

 

Opdracht uitgevoerd onder auspiciën van TwynstraGudde.

 

 

Rondom het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk is ruimte voor de ontwikkeling van een zorgpark. Door het initiatief breder te verbinden aan het karakter, de activiteiten en de stakeholders van de Achterhoek ontstond een bredere en daardoor meer kansrijke propositie, die wij betitelden als Park Achterhoek.

Onze bijdrage: creatief projectmanagement, concept, branding, ontwikkeling bidbook.

 

Opdracht deels uitgevoerd onder auspiciën van TwynstraGudde.

  

Het voorgenomen woningbeleid van de gemeente Purmerend stuitte op verzet van de ontwikkelaars en corporaties. Door het gesprek tussen de partijen middels serious gaming op de inhoud te richten in plaats van op het proces en de posities, ontstond ruimte voor een wederzijds gedragen oplossing.

Onze bijdrage: concept, ontwikkeling en begeleiding serious game.

 

Opdracht uitgevoerd onder auspiciën van TwynstraGudde.

 

Om grip te houden op de positionering en de ontwikkeling van RVO in een sterk dynamische omgeving ontwikkelden we op basis van een brede contextanalyse scenario’s die een positionerende keuze mogelijk maakten: RVO is partner en bewaker van de langere-termijnfocus in (internationaal) ondernemen.

Onze bijdrage: positionering, scenario-ontwikkeling, strategie.

 

 

Tergooi, het regionale ziekenhuis in Hilversum en Blaricum maakt moeilijke tijden door en zoekt naar nieuw elan. Door te focussen op een innovatieve propositie in een positionering die de omgeving nadrukkelijk daarbij betrekt, wordt dat elan gevonden.

Onze bijdrage: positionering, strategie, regiovisie, branding, strategische marketing, concepten voor innovatieve initiatieven.

 

 

 

VITO is het nationaal technologisch instituut van België, met een opdracht in cleantech en duurzaamheid. Maakt een transitie door van een budgetgedreven naar een marktgedreven organisatie. Neemt nu de impact van het werk als uitgangspunt en verbindt zich zo aan een brede diversiteit van markten.

Onze bijdrage: positionering, strategie, branding, strategische marketing.

 

 

 

Meer weten?

Neem contact op met Stijn van Diemen.

info@metacy.nl

+31 642 088 782